Politica de confidentialitate
Identificarea operatorului

S.C EASY DEAL APP S.R.L. (denumită în continuare EASYDEAL), persoană juridică română, cu sediul social înOras Voluntari, Soseaua Bucuresti - Nord, nr.10B, CORP B2, Sc.A, Etaj 4, Ap. 453, Camera 1, Judetul Ilfov înregistrată în registrul comerțului sub nrJ23/1889/2018 având CUI . RO35451410 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale.

Prezenta politică se completează cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, fiind supusă în integralitate Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 2016/679 (GDPR).

Prezenta politică poate fi revizuită de EASYDEAL, la anumite intervale de timp, însă nu va crea condiții mai puțin favorabile clienților (vizitatori - persoane fizice sau juridice, interesate să cumpere bunuri imobile, apartamente și/sau case, terenuri situate în Mun. București dar și în alte zone ale țării, și care transmit o cerere de ofertă către EASYDEAL, cu datele lor de contact si imobilul/imobilele solicitate, indicând zona de interes și bugetul alocat sau utilizatori - dezvoltatorii imobiliari, proprietari ai unor proiecte imobiliare, interesați să vândă bunurile imobile proprietatea lor, direct vizitatorilor și/sau agențiile imobiliare interesate să vândă bunuri imobile deținute în portofoliul lor, direct vizitatorilor), din punct de vedere al prelucrării, protecției și confidențialității datelor cu caracter personal. Clienții vor fi anunțați în mod corespunzător, dacă apar astfel de modificări.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

EASYDEAL colectează, prelucrează, folosește și arhivează datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul:

Datele cu caracter personal prelucrate

EASYDEAL colectează, prelucrează, folosește și arhivează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume şi prenume, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, sexul, imaginea, vocea, contul bancar, etc.

Pentru cererile de ofertă completate de vizitatori pe platforma EASYDEAL www.easydeal.ro, colectăm, prelucrăm, folosim și arhivăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă/zonă imobil dorit, metodă de plată imobil dorit/buget imobil dorit.

Pentru deschiderea contului de utilizator prin intermediul platformei EASYDEAL www.easydeal.ro, colectăm, prelucrăm, folosim și arhivăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume/denumire, adresă de email și număr de telefon.

În vederea încheierii acordurilor de colaborare intermediere cu utilizatorii colectăm, prelucrăm, folosim și arhivăm următoarele date cu caracter personal: nume şi prenume/denumire, adresă, locul și data nașterii, cod numeric personal/CUI, serie și număr de BI /CI, cetăţenie, e-mail, telefon/fax, contul bancar și semnătura.

Cu scopul asigurării securității bunurilor și persoanelor, în incinta sediilor aparținând EASYDEAL, precum și cu scopul asigurării securității și integrității bunurilor aparținând EASYDEAL, colectăm, prelucrăm, folosim și arhivăm următoarele date cu caracter personal: imaginea și vocea.

Nu în ultimul rând, pentru desfășurarea activității de publicitate și marketing direct, colectăm, prelucrăm, folosim și arhivăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de email și număr telefon.

În toate situațiile, pentru activitatea clienților desfășurată prin intermediul platformei EASYDEAL, colectăm date prin intermediul fișierelor de tip cookies, cu privire la care puteți afla mai multe informații accesând Politica de cookies a EASYDEAL.

Caracterul furnizării datelor

Obligatoriu: În ceea ce privește datele cu caracter personal, necesare pentru realizarea serviciilor oferite de EASYDEAL (de ex. nume și prenume/denumire, adresa, locul şi data naşterii, cod numeric personal/CUI, serie şi număr de BI /CI, cetăţenie, sexul, număr telefon și adresă de email, cont bancar), precum și cele preluate și prelucrate în vederea monitorizării accesului persoanelor și securității acestora, precum și a spațiilor și bunurilor operatorului (de ex: imaginea, vocea.), furnizarea acestora este obligatorie, refuzul dvs. determinând imposibilitatea acordării/accesării serviciilor oferite de EASYDEAL.

Clientul înţelege şi este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către EASYDEAL. Mai exact, în momentul în care EASYDEAL primeşte o cerere scrisă prin care clientul se opune ca datele care-l vizează să facă obiectul unei prelucrări/colectări/arhivări, EASYDEAL este îndreptăţita să înceteze prestarea serviciul clientului respectiv.

Facultativ: În ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate în scop de reclamă/marketing (de ex: e-mail, telefon/fax), furnizarea acestora nu este obligatorie, refuzul dvs. de a furniza astfel de date, exclusiv în scop de reclamă/marketing direct, neafectând, in niciun fel, dreptul dvs. de a beneficia de serviciile prestate de EASYDEAL.

Destinatarul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate, în principal, de EASYDEAL, care va utiliza aceste date conform scopului de mai sus.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către EASYDEAL şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari:

Pentru activitatea de colectare, prelucrare, folosire și arhivare, EASYDEAL și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi contactat la următoarele date de contact:

Perioada păstrării datelor

Datele cu caracter personal ale vizitatorilor vor fi prelucrate de EASYDEAL atâta timp cât cererea lor de ofertă, plasată pe platforma EASYDEAL și verificată în prealabil de serviciul call center al EASYDEAL va rămâne de actualitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi prelucrate de EASYDEAL atâta timp cât contul de utilizator al acestora, deschis pe platformă, va rămâne activ și acordul de colaborare și intermediere semnat de utilizator cu EASYDEAL va fi valabil.

În toate situațiile, datele cu caracter personal furnizate fie de utilizatori fie de vizitatori, vor fi prelucrate de EASYDEAL pe durata necesară executării obligațiilor asumate de către oricare dintre părți.

Datele personale vor fi stocate si arhivate de EASYDEAL pentru perioadă de timp rezonabilă de arhivare a acestora, conform dispozițiilor legale în vigoare.

În ceea ce privește imaginile video preluate, acestea sunt păstrate și arhivate de EASYDEAL pe o perioadă de maxim 30 de zile de la data preluării.

Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

EASYDEAL ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră și prelucrate de noi, folosind metodele de securitate adecvate.

În ciuda acestor precauții, EASYDEAL nu poate garanta că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Drepturi

Conform dispozitiilor legale în vigoare, EASYDEAL vă pune în vedere faptul că, beneficiaţi de următoarele drepturi:

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, fie transmisă prin corespondență electronică, la adresa de email: fie prin poștă, la adresa: . Oras Voluntari, Soseaua Bucuresti - Nord, nr.10B, CORP B2, Sc.A, Etaj 4, Ap. 453, Camera 1, Judetul Ilfov

EASYDEAL se obligă să răspundă solicitărilor clienților, în termen de maxim 15 zile de la data primirii solicitării. Clienții se pot adresa către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fie în cazul în care, în termenul mai sus indicat, EASYDEAL nu a răspuns solicitării acestora, privind încălcarea drepturilor mai sus rubricate, fie nu sunt mulțumiți de răspunsul primit de la EASYDEAL.

Transferul în străinătate al datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale, colectate, prelucrate și arhivate de EASYDEAL, nu vor fi transferate în străinătate.

Pentru orice alte informații privind prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, rămânem la dispoziția dvs., la datele de contact mai sus menționate.

Prezenta politică de securitate și confidențialitate a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal se completează cu dispozițiile politicii de cookies a EASYDEAL și, deasemenea, cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 2016/679 (GDPR).

SC EASY DEAL S.R.L.