Termeni si conditii
1. ASPECTE GENERALE

Aceste set de Termeni și Condiții ("Termeni și Condiții") reglementează raporturile dintre S.C EASY DEAL APP S.R.L. , persoană juridică română, cu sediul social în Oras Voluntari, Soseaua Bucuresti - Nord, nr.10B, CORP B2, Sc.A, Etaj 4, Ap. 453, Camera 1, Judetul Ilfov înregistrată în registrul comerâului sub nr. J23/1889/2018 având CUI RO35451410 ("Societatea") și persoanele care utilizează ("Utilizatorul" și/sau ”Vizitatorul”) pagina de internet www.easydeal.ro ("Site-ul") și/sau aplicația easydeal.ro echivalentă și/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului sau Aplicației easydeal.ro ("Serviciile").

În vederea înțelegerii și aplicării unitare a Termenilor și Condițiilor, așa cum sunt reglementate, easydeal.ro și/sau Aplicația easydeal.ro vor fi denumite "Platforma Easydeal.ro".

Accesarea și utilizarea Platformei Easydeal.ro, a oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestora, a oricărui Serviciu furnizat de Societate, prin intermediul Platformei Easydeal.ro, se poate face numai in conformitate Termenii și Condițiile, care includ Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal și Politica privind Cookies.

2. DEFINIȚII

Platforma Easydeal - înseamnă platforma imobiliară creată de Societate, care funcționează fără listarea proprietăților imobiliare și constă în accesul Utilizatorilor, la cererile de ofertă transmise de Vizitatori, în funcție de zona lor de activitate;

Vizitatorii – reprezintă persoane fizice sau juridice, interesate să cumpere bunuri imobile, apartamente și/sau case, terenuri situate în Mun. București dar și în alte zone ale țării, și care transmit o cerere de ofertă Societății, cu datele lor de contact si imobilul/imobilele solicitate, indicând zona de interes, bugetul alocat, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR);

Utilizatorii – sunt dezvoltatorii imobiliari, proprietari ai unor proiecte imobiliare, interesați să vândă bunurile imobile proprietatea lor, direct Vizitatorilor și/sau agențiile imobiliare interesate să vândă bunuri imobile deținute în portofoliul lor, direct Vizitatorilor;

Cererea de ofertă – este formularul electronic, transmis de către Vizitator Societății, prin intermediul Platformei Easydeal

Date personale – informațiile pe care le colectăm cu acordul dumneavoastră (Politica de protecție a datelor cu caracter personal www.easydeal.ro) și în baza cărora puteți fi identificat;

Conținut – toate informațiile de pe site, care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate, prin utilizarea unui echipament adecvat, precum și toate informațiile legate de ofertele speciale, serviciile oferite de Societate, într-o anumită perioadă;

Serviciul call center – este departamentul din cadrul Societății, care verifică, validează datele de contact și solicitările Vizitatorilor și actualizează permanent solicitările acestora.

3. ACCEPTAREA ”TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR”

Înainte de a accesa Platforma Easydeal.ro și de a viziona site-ul www.easydeal.ro, vă rugăm să citiți cu maximă atenție precizările următoare, care stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a conținutului site-ului www.easydeal.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea necondiționată a tuturor Termenilor și Condițiilor, așa cum au fost ele publicate.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul, înștiințând Utilizatorii, cu privire la orice modifiări, în momentul accesării site-ului www.easydeal.ro.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. COPYRIGHT

Conținutul site-ului www.easydeal.ro, așa cum este el definit, care include imagini, logo-uri, text și/sau conținut multimedia, este proprietatea exclusivă a Societății, fiind guvernat de legea pentru protecția drepturilor de autor, Utilizatorilor și/sau Vizitatorilor nefiindu-le permisă copierea, publicarea, sau utilizarea, în niciun fel sau imixtiunea asupra Conținutului site-ului, în orice alt context decât cel original, proprietatea Societății.

5. ACCESAREA PLATFORMEI

Utilizatorii și Vizitatorii vor utiliza și accesa Platforma easydeal.ro și funcțiile acesteia, numai în limitele stadiului actual al tehnologiei și după ce au citit și și-au exprimat acordul cu privire la Termeni și Condiții, Politica de securitate a datelor cu caracter personal și Politica de Cookies.

Societatea nu este răspunzătoare pentru informațiile eronate, introduse de Vizitatori și/sau Utilizatori, pentru lipsa capacității depline de a încheia acte juridice și, în general, pentru orice informație introdusă de Vizitatori și/sau Utilizatori și care nu corespunde realității.

5a. ACCESAREA DE CĂTRE VIZITATORI

Accesarea Platformei easydeal.ro este liberă, gratuită, nu necesită configurarea unui cont de utilizator pentru Vizitatori și constă în completarea unei cereri de ofertă.

Utilizarea cererii de ofertă necesită furnizarea de date cu caracter personal (în condițiile secțiunii privind Politica de protecţie a datelor cu caracter personal), de către persoane juridice și persoane fizice, care dețin capacitate deplină de exercițiu.

Cererea de ofertă va cuprinde datele pe care Vizitatorul le va completa ca fiind date adevărate, în conformitate cu cerințele reale ale acestuia și în baza cărora va primi un răspuns adecvat solicitărilor sale și constau în: zona de interes în vederea unei achiziții imobiliare (sector, cartier/stradă, etc), bugetul alocat și datele personale de contact (adresă de email și număr de telefon).

După completarea și trimiterea Cererii de ofertă, în baza datelor de contact furnizate, Societatea, prin Serviciul call-center, dobândește în mod automat dreptul de a verifica veridicitatea și actualitatea informațiilor transmise și solicitate de Vizitator.

Societatea își rezervă dreptul ca, în urma verificărilor efectuate, să limiteze publicarea Cererilor de ofertă ale Vizitatorilor, pe Platforma easydeal.ro, dacă încalcă Termenii și Condițiile Platformei, precum și orice prevederi legale aplicabile.

5b. ACCESAREA DE CĂTRE UTILIZATOR

Utilizatorii vor accesa Platforma easydeal.ro numai în urma înregistrării unui cont de utilizator, netransferabil, care este destinat exclusiv dezvoltatorilor imobiliari și agențiilor imobiliare.

Înregistrarea contului de Utilizator în Platforma Easydeal.ro este gratuită și se va realiza prin email.

Înregistrarea contului de Utilizator necesită o adresă de email validă, fiecare Utilizator putând să-și creeze un singur cont de Utilizator pe Platforma easydeal.ro, fiind interzisă înregistrarea simultană a mai mult de un cont de Utilizator.

Odată cu înregistrarea, Utilizatorul dobândește acces la Cererile de ofertă transmise de Vizitatori și publicate pe Platformă de Societate, cu excepția datelor de contact ale Vizitatorilor.

În cazul în care Utilizatorii sunt interesați de o colaborare cu Vizitatorii, sens în care, le sunt necesare datele de contact ale acestora, Utilizatorii vor încheia cu Societatea un Acord care va reglementa condițiile financiare în care aceștia pot dobândi atât accesul la datele de contact ale Vizitatorilor cât și încheia tranzacții cu aceștia din urmă.

Acordul va fi pus la dispoziția Utilizatorilor de către Societate, la simpla cerere a acestora, în orice moment, după crearea contului de Utilizator.

Utilizatorii vor achiziționa un pachet de minim 100 de Cereri de ofertă complete, reprezentând un număr de minim 100 de credite, ce se vor utiliza prin accesarea butonului ”Arată detalii”, aferent fiecărei Cereri de ofertă de pe Platforma easydeal.ro, moment de la care, orice tranzacție/convenție/contract/antecontract va încheia cu Vizitatorii, se va supune regulilor și obligațiilor asumate prin Acord.

Plata pachetului achiziționat de Utilizator va fi achitată de accesta, în baza facturii emise de Societate, după semnarea Acordului, în termenii și condițiile menționate în acesta.

Utilizatorul cunoaște și acceptă faptul că Platforma easydeal.ro este un concept fără listare de proprietăți și, pe cale de consecință, înțelege și acceptă faptul că, prin intermediul contului de Utilizator astfel înregistrat, nu poate posta pe Platformă anunțuri imobiliare.

Societatea asigură contactul Utilizatorului cu Vizitatorii, nu se va implica în relația comercială dintre aceștia, însă, la încheierea oricărei tranzacții, va avea calitatea de intermediar, în conformitate cu termenii și condițiile din Acordul încheiat cu Utilizatorii.

6. UTILIZAREA PLATFORMEI

Vizitatorii vor utiliza Platforma easydeal.ro prin formularea Cererii de ofertă și transmiterea acesteia și nu vor avea nicio obligație pecuniară față de Societate.

Vizitatorii sunt obligați să respecte Termenii și Condițiile, Politica de securitate a datelor cu caracter personal și Politica de cookies, să furnizeze informații care corespund realității atunci când completează Cererea de ofertă, atunci când sunt contactați de Serviciul call center cât și, în funcție de menținerea interesului lor, să comunice orice modificare intervenită în datele lor de contact.

Utilizatorii pot căuta Cereri de ofertă in bazele de date ale Platformei easydeal.ro exclusiv prin intermediul motoarelor de căutare oferite de Platforma easydeal.ro.

Utilizatorul acceptă și înțelege că nu este permisă căutarea Cererilor de ofertă, utilizând orice fel de programe de căutare care permit accesarea bazelor de date ale Platformei easydeal.ro, altele decât cele oferite de Platforma easydeal.ro.

Utilizatorul nu poate acționa în niciun mod în care ar putea genera blocarea utilizării/accesului Platformei/pe Platforma easydeal.ro, înțelegând și acceptând faptul că, nu i se permite rescrierea și/sau modificarea, în niciun mod, a continutului unei Cereri de ofertă și/sau a datelor de contact ale Vizitatorilor care au publicat Cererile de Ofertă.

7. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Societatea nu răspunde, în niciun mod, pentru negocierile purtate între Utilizatori și Vizitatori, respectarea/nerespectarea acordurilor dintre aceștia, pentru încheierea/neîncheierea tranzacțiilor, de orice fel și nici pentru solvabilitatea/insolvabilitatea oricăruia dintre aceștia.

Deasemenea, Vizitatorii și Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că, Societatea nu răspunde, în niciun mod, pentru pagubele, pretențiile, litigiile, reclamațiile, sesizările, apărute ca urmare a nerespectării de către Vizitatori și/sau Utilizatori a Termenilor și Condițiilor.

8. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Termenii și Condițiile sunt guvernate și interpretate conform legislației din România, orice potențiale litigii urmând a fi deduse judecății instanțelor din România competente.